Identifiering och svar

Vad som händer när ett hot upptäcks och identifieras beror på hur VirusScan Enterprise är konfigurerat för att svara och vilken funktion som upptäcker hotet. Om du har de här skillnaderna klart för dig kan du lätt utveckla och implementera en effektiv strategi.


Innehåll

Identifiering och svar