Använda frågor och instrumentbrädor

Du kan använda frågor och instrumentbrädor för att övervaka aktiviteter och avgöra vilka åtgärder som ska vidtas vid detektioner. Det finns fördefinierade frågor och instrumentbrädor som du kan använda och du kan även skapa fler efter behov. Mer information om frågor och instrumentbrädor finns i produktdokumentationen för ePolicy Orchestrator.

Frågor

Beroende på version av ePolicy Orchestrator går du till Frågor på följande sätt:

ePolicy Orchestrator 4.5 och 4.6
  1. Klicka på Menu | Reporting | Queries (Meny | Rapporter | Frågor) för att öppna sidan med frågor.
  2. I fönstret Queries (Frågor) skriver du VSE: i Quick find (Snabbsökning) och klickar på Apply (Tillämpa). Endast frågorna för VirusScan Enterprise visas i listan.

ePolicy Orchestrator 4.0
  1. Klicka på Reporting | Queries (Rapporter | Frågor) för att öppna sidan med frågor.
  2. I det högra fönstret i listan Queries (Frågor) bläddrar du nedåt tills du hittar frågorna som börjar med “VSE:”.

Följande fördefinierade frågor är tillgängliga:

VSE: Kompatibilitet de senaste 30 dagarna

VSE: Datorer med identifierade hot per vecka

VSE: Aktuell DAT-användning

VSE: DAT-användning de senaste 24 timmarna

VSE: DAT-distribution

VSE: Sammanfattning av identifieringsåtgärder

VSE: Antal identifieringar efter tagg

VSE: Identifierade spionprogram de senaste 24 timmarna

VSE: Identifierade spionprogram de senaste 7 dagarna

VSE: Sammanfattning av identifierade hot de senaste 24 timmarna

VSE: Sammanfattning av identifierade hot de senaste 7 dagarna

VSE: Antal hot per allvarlighetsgrad

VSE: Namn på identifierade hot per vecka

VSE: Identifierade hot de senaste 24 timmarna

VSE: Identifierade hot de senaste 7 dagarna

VSE: Identifierade hot de senaste två kvartalen

VSE: Identifierade hot per vecka

VSE: 10 mest överträdda åtkomstskyddsreglerna

VSE: 10 vanligaste identifierade buffertspill

VSE: 10 vanligaste datorer med flest identifieringar

VSE: 10 vanligaste identifierade hot

VSE: 10 vanligaste hotkällor

VSE: 10 vanligaste hot per hotkategori

VSE: 10 vanligaste användare med flest identifieringar

VSE: Identifierade oönskade program de senaste 24 timmarna

VSE: Identifierade oönskade program de senaste 7 dagarna

VSE: Kompatibelt med version 8.5

VSE: Kompatibelt med version 8.7

VSE: Kompatibelt med version 8.8


Instrumentbrädor

Du kommer åt instrumentbrädorna i ePolicy Orchestrator-konsolen genom att gå till Instrumentbrädor.

Följande fördefinierade instrumentbrädor är tillgängliga:
  • VSE: Kompatibelt med version 8.8
  • VSE: Trenddata
  • VSE: Aktuella identifieringar

Använda frågor och instrumentbrädor