VirusScan-konsolen

Konfigurera egenskaperna för genomsökning vid läsning med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. I listan Aktivitet högerklickar du på Sökning vid användning och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
  2. Klicka på Alla processer i rutan till vänster.
  3. På processfliken klickar du på Använd olika genomsökningsprinciper för högrisk-, lågrisk- och standardprocesser för att visa genomsökningsprinciper för standardprocesser, lågrisk- och högriskprocesser.
  4. Konfigurera alternativen på varje flik på sidan för genomsökningsprinciper för standardprocesser, lågrisk- och högriskprocesser. Läs mer i Flikalternativ för processinställningar.

VirusScan-konsolen