Flikalternativ för processinställningar

I följande tabell beskrivs flikalternativen för genomsökning vid läsning.


Flik Definitioner
Processer
 • Åtkomstprinciper för standardprocesser – Välj om du vill konfigurera en genomsökningsprincip för alla processer eller konfigurera olika principer för standard-, lågrisk- och högriskprocesser.
  OBS: Om du väljer att konfigurera en genomsökningsprincip gäller denna för alla processer. Om du väljer att konfigurera olika principer för lågrisk- och högriskprocesser, gäller denna princip endast de processer som inte har angetts som lågrisk- eller högriskprocesser.
 • Åtkomstprincip för lågriskprocesser – Ange de processer som du definierar som låg risk.
 • Åtkomstprincip för högriskprocesser – Ange de processer som du definierar som hög risk.
OBS: Du måste markera alternativet Använd olika genomsökningsprinciper för högrisk-, lågrisk- och standardprocesser på fliken Åtkomstprinciper för standardprocesser för att kunna konfigurera enskilda principer för lågrisk- och högriskprocesser.
Sök igenom objekt
 • Konfigurera om filer ska sökas vid läsning, skrivning eller på nätverksenheter och när de öppnas för säkerhetskopiering.
  VAR FÖRSIKTIG:
  Om du inte aktiverar Vid skrivning till disk och Vid läsning från disk har datorn inget skydd mot en rad olika angrepp av farlig programvara.
 • Ange vilka filer och filtyper som ska genomsökas.
  VAR FÖRSIKTIG:
  Om du inte aktiverar Alla filer har datorn inget skydd mot en rad olika angrepp av farlig programvara.
 • Sök efter eventuella hot som påminner om oönskade program, trojaner och makrovirus.
 • Genomsök arkiv och avkoda MIME-kodade filer.
 • Aktivera identifiering av oönskade program för genomsökning vid läsning.
Undantag Konfigurera vilka diskar, filer och mappar som ska undantas från genomsökning.
Åtgärder
För identifierade hot:
 • Primär åtgärd att vidta när ett hot identifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta vid ett identifierat hot om den första åtgärden inte kan genomföras.
För identifierade oönskade program:
 • Primär åtgärd att vidta när ett oönskat program identifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta vid ett oönskat program om den första åtgärden inte kan genomföras.

Flikalternativ för processinställningar