VirusScan-konsolen

Konfigurera allmänna inställningar för genomsökning av alla processer med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. I listan Aktivitet högerklickar du på Sökning vid användning och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
 2. På sidan Allmänna principer för åtkomst klickar du på fliken Allmänt och ställer in den allmänna principen som ska gälla för all genomsökning vid läsning. Det kan gälla vilka objekt som ska genomsökas vid läsning, maximal genomsökningstid och om cookies ska genomsökas.

  Du kan konfigurera genomsökning av alla processer som för tillfället körs på systemet när genomsökning vid läsning är aktiverat. Det förbättrar systemsäkerheten men det kan också göra systemet långsammare i starten.

  Om du vill konfigurera genomsökning av processer efter aktivering, klickar du på Processer efter aktivering i genomsökningsgruppen, så att alla processer som körs på systemet genomsöks så fort genomsökning vid läsning är aktiverat.
  OBS: När funktionen är aktiverad kan det ta längre tid för systemet att starta.
 3. På fliken ScriptScan aktiverar du ScriptScan och anger eventuella skript som inte ska genomsökas.
 4. På fliken Spärra konfigurerar du blockering av anslutningar från fjärrdatorer som skriver filer med eventuella hot eller oönskade program.
  OBS: När ett fjärrsystem skriver skadlig programvara till ett system med VirusScan Enterprise, VirusScan Enterprise blockeras som standard anslutningen till det fjärrsystemet.

  Du kan även ange ett meddelande som skickas till systemet som har skrivit den farliga programvaran.

  OBS: Du måste ha Windows Messenger-tjänsten för att skicka meddelandet.
 5. På fliken Meddelanden konfigurerar du meddelanden som ska skickas till lokala användare när ett hot har identifierats, med anvisningar om vilka åtgärder som användaren kan vidta.
 6. På fliken Rapporter aktiverar du loggfilerna för genomsökningsaktiviteter och definierar var de lagras, deras storlek, format och ytterligare information som kan hjälpa till att diagnostisera hotet.
  OBS: Loggfilerna kan vara till stor hjälp när du diagnostiserar säkerhetshot, och gör det enklare att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas mot hoten.

VirusScan-konsolen