VirusScan-konsolen

Aktivera enheter på nätverket med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. I listan Aktivitet högerklickar du på Sökning vid användning och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan Egenskaper för sökning vid användning.
  2. Klicka på fliken Sök igenom objekt och Nätverksenheter bredvid Genomsök filer.
  3. Klicka på Spara.

VirusScan-konsolen