Jämförelse av genomsökningar: skriva till disk jämfört med att läsa från disk

Vid genomsökning vid läsning utförs sökningarna på olika sätt beroende på om användaren skriver till disk eller läser från disk.

När filer skrivs till disk genomsöks följande objekt:

 • Inkommande filer som skrivs till den lokala hårddisken.
 • Filer som skapas på den lokala hårddisken eller på en mappad nätverksenhet (detta omfattar nya filer, ändrade filer eller filer som kopieras eller flyttas från en enhet till en annan).
  OBS: Om du vill genomsöka mappade nätverksenheter måste du aktivera alternativet Nätverksenheter. Läs mer i Aktivera nätverksenheter.

  De här genomsökningarna är bara tillgängliga via den klient där VirusScan Enterprise är installerat. Andra systems åtkomst till den mappade nätverksenheten identifieras inte.

När filer läses från disk genomsöks följande objekt:

 • Utgående filer som läses från den lokala hårddisken eller mappade nätverksenheter.
  OBS: Om du vill genomsöka mappade nätverksenheter markerar du alternativet Nätverksenheter, som beskrivs i tidigare punkter, och inkluderar filer i fjärrnätverk.
 • Alla filer som försöker köra en process på den lokala hårddisken.
 • Alla filer som öppnas på den lokala hårddisken.
 • Alla filer som byter namn på den lokala hårddisken, om filegenskaperna har ändrats.

Jämförelse av genomsökningar: skriva till disk jämfört med att läsa från disk