Så fungerar systemanvändning

Vid en genomsökning på begäran används Windows-funktionen Ange prioritet för genomsökningsprocess och trådar. Det gör att operativsystemet kan ange mängden processortid som genomsökningen på begäran får när som helst under genomsökningen. Systemanvändningsinställningen i Egenskaper för genomsökning på begäran mappar till Ange prioritet-kontrollen i Windows.

Om du ställer in systemanvändningen för genomsökningen på Låg, förbättras prestandan för andra program som körs. Inställningen Låg passar system med pågående användaraktivitet. Inställningen Normal gör att genomsökningen slutförs snabbare. Inställningen Normal passar för system som har större volymer och mycket lite användaraktivitet.

I följande tabell visas standardprocessinställningarna för VirusScan Enterprise och ePolicy Orchestrator.


VirusScan Enterprise-processinställning Windows Ange prioritet-inställning
Låg Låg
Under normal – Standardvärdet för ePolicy Orchestrator Under normal
Normal – Standardvärdet för VirusScan Enterprise 8.8 Normal

Så fungerar systemanvändning