Så fungerar senarelagd genomsökning

Du kan förbättra prestanda genom att senarelägga genomsökningar på begäran om datorn körs på batteri och under presentationer i helskärmsläge. Du kan även tillåta användaren att senarelägga schemalagda sökningar i entimmesintervall. Intervallen kan vara en timme, 24 timmar eller också kan genomsökningen på begäran senareläggas på obegränsad tid.

Varje gång en användare skjuter upp en genomsökning gäller detta i en timme. Om t.ex. alternativet Senarelägg som mest har värdet 2 kan användaren skjuta upp genomsökningen två gånger eller två timmar. Genomsökningen fortsätter när angivet antal timmar har förflutit. Om administratören tillåter obegränsad senareläggning genom att ange alternativet till noll, kan användaren skjuta upp genomsökningen på obegränsad tid.

Så fungerar senarelagd genomsökning