Så fungerar genomsökning av fjärrlagringsplatser

Fjärrlagring av data är hierarkisk med två definierade lagringsnivåer.

Två lagringsnivåer:
  • Övre nivå, lokal lagring – Omfattar NTFS-diskvolymerna hos datorn som kör Fjärrlagring på Windows 2000 Server.
  • Nedre nivå, fjärrlagring – Finns i det bandbibliotek eller den fristående bandenhet som är ansluten till servern.

Fjärrlagringsfunktionen kopierar automatiskt tillämpliga filer från dina lokala volymer till ett bandbibliotek och övervakar sedan tillgängligt utrymme på de lokala volymerna. Fildata cachelagras lokalt så att du snabbt kan få tillgång till dem. När det är nödvändigt flyttas data från fjärrlagringsplatsen till en lokal lagringsplats. När du behöver få tillgång till en fil i en volym som hanteras av fjärrlagring öppnar du den som vanligt. Om filens data inte längre cachelagras i din lokala volym, hämtas data från ett bandbibliotek via fjärrlagringsfunktionen.

Så fungerar genomsökning av fjärrlagringsplatser