VirusScan-konsolen

Konfigurera genomsökningar på begäran med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. Öppna sidan Egenskaper för genomsökning på begäran för en befintlig eller ny aktivitet:
    • Markera och högerklicka på en befintlig aktivitet för en genomsökning på begäran, högerklicka och markera Egenskaper.
    • Skapa en ny aktivitet, markera Aktivitet | Ny genomsökning på begäran, högerklicka på den nya aktiviteten, markera Egenskaper.
  2. Konfigurera var och en av flikarna i dialogrutan Egenskaper för genomsökning på begäran. Mer information finns i avsnittet Konfigurera flikar för genomsökning på begäran.

VirusScan-konsolen