Konfigurera flikar för genomsökning på begäran

VirusScan Enterprise innehåller en aktivitet för en standardgenomsökning på begäran. Du kan använda standardaktiviteten och skapa nya aktiviteter.

Konfigurera alternativen på alla flikar. Definitionen för varje alternativ visas om du klickar på ? eller Hjälp på flikarna.


Flikdefinitioner


Flik Definitioner
Sök igenom platser
 • Ange vilka platser som ska genomsökas.
 • Inkludera pågående processer.
 • Inkludera undermappar.
 • Inkludera startsektorer.
 • Inkludera registernycklar och -värden.
 • Inkludera cookie-filer.
VAR FÖRSIKTIG:
Om du inte genomsöker Minne för rootkits och Pågående processer har datorn inget skydd mot en rad olika angrepp av skadlig kod.
OBS: När dialogrutan Förlopp för genomsökning på begäran öppnas, visas de platser som ska genomsökas som en kommaseparerad sträng efter Söker igenom. När genomsökningen är klar tas de bort från strängen.
Sök igenom objekt
 • Ange vilka filer och filtyper som ska genomsökas.
 • Aktivera genomsökning på begäran för oönskade program.
 • Genomsök arkiv och avkoda MIME-kodade filer.
 • Sök igenom filer som har flyttats till en lagringsplats.
 • Sök efter eventuella hot som påminner om oönskade program, trojaner och makrovirus.
Undantag Ange när diskar, filer och mappar ska undantas från genomsökning efter namn, plats, filtyp eller ålder på filen.
Prestanda
 • Ange när genomsökningar ska senareläggas och under hur lång tid.
 • Ange procent systemanvändning.
 • Ange känslighetsnivå för Artemis.
Åtgärder
För identifierade hot:
 • Primär åtgärd att vidta när ett hot identifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta vid ett identifierat hot om den första åtgärden inte kan genomföras.
För identifierade oönskade program:
 • Primär åtgärd att vidta när ett oönskat program id
  entifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta vid ett oönskat program om den första åtgärden inte kan genomföras.

Välj åtgärder som ska tillåtas i frågedialogrutan.

Rapporter
 • Aktivera aktivitetsloggning.
 • Ange namn och plats för loggfilen.
 • Ange storleksgräns för loggfilen.
 • Välj format för loggfilen.
 • Ange vad som ska loggas utöver genomsökningsaktiviteten.
 • Ange vilket av följande som ska loggas utöver genomsökningsaktiviteten:
  • Aktivera sessionsinställningar
  • Aktivera sessionssammanfattning
  • Aktivera misslyckade försök att genomsöka krypterade filer
 • Aktivera varningar när cookies upptäcks.
Aktivitet Ange var genomsökningen på begäran körs.
OBS: Den här fliken är endast tillgänglig via ePolicy Orchestrator.

Konfigurera flikar för genomsökning på begäran