ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6

Konfigurera genomsökningar på begäran med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Menu | Systems | System Tree (Meny | System | Systemträd) och markera Klientaktivitet.
 2. Klientaktivitetssidan öppnas:
  • Om du vill redigera en aktivitet för en genomsökning på begäran klickar du på Edit Setting (Redigera inställning) i kolumnen Actions (Åtgärder) så att beskrivningssidan öppnas.
  • Om du vill skapa en ny aktivitet för en genomsökning på begäran klickar du på Actions | New task (Åtgärder | Ny aktivitet) så att beskrivningssidan öppnas.
 3. Från beskrivningssidan:
  • När du redigerar en befintlig aktivitet läser du beskrivningen och klickar på Next (Nästa).
  • När du skapar en ny aktivitet konfigurerar du följande och klickar på Next (Nästa):
   • Name (Namn) och Notes (Anteckningar).
   • Type (Typ) genom att markera On-Demand Scan (Genomsökning på begäran) (VirusScan Enterprise 8.8) i listan.
   • Tags (Koder) som bestämmer vilka datorer som ska ta emot genomsökningen på begäran.
 4. Konfigurera var och en av flikarna på sidan för att skapa klientaktivitet. Mer information finns i Konfigurera flikar för genomsökning på begäran.

ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6