ePolicy Orchestrator 4.0

Konfigurera genomsökningar på begäran med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Systems | System Tree | Client Tasks (System | Systemträd| Klientaktivitet).
 2. Klientaktivitetssidan öppnas:
  • Om du vill redigera en aktivitet för en genomsökning på begäran klickar du på Edit (Redigera) i kolumnen Actions (Åtgärder) så att beskrivningssidan öppnas.
  • Om du vill skapa en ny aktivitet för en genomsökning på begäran klickar du på Actions | New task (Åtgärder | Ny aktivitet) så att beskrivningssidan öppnas.
 3. Gör något av följande:
  • När du redigerar en befintlig aktivitet läser du beskrivningen och klickar på Next (Nästa).
  • När du skapar en ny aktivitet konfigurerar du följande och klickar på Next (Nästa):
   • Name (Namn) och Notes (Anteckningar).
   • Type (Typ) genom att markera On-Demand Scan (Genomsökning på begäran) (VirusScan Enterprise 8.8) i listan.
   • Tags (Koder) som bestämmer vilka datorer som ska ta emot genomsökningen på begäran.
 4. Konfigurera var och en av flikarna på sidan för att skapa klientaktivitet. Mer information finns i Konfigurera flikar för genomsökning på begäran.

ePolicy Orchestrator 4.0