VirusScan-konsolen

Konfigurera genomsökningsminnesfunktionen med hjälp av den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. Klicka på Verktyg | Allmänna alternativ och fliken Globala inställningar för genomsökning så att dialogrutan Globala inställningar för genomsökning visas.
  2. Konfigurera följande globala inställningar för genomsökningsminnet:
    • Klicka på Aktivera lagring av data från genomsökningar mellan omstarter – Genomsökningsresultaten sparas när du startar om datorn.
    • Klicka på Tillåt användning av genomsökningsminnet vid genomsökningar på begäran – De befintliga genomsökningsresultaten kan användas vid en genomsökning på begäran för att minska dubbla genomsökningar.
  3. Klicka på OK.

VirusScan-konsolen