ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6

Konfigurera genomsökningsminnesfunktionen från principerna för allmänna alternativ med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? eller Help (Hjälp) i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Menu | Policy | Policy Catalog (Meny | Princip | Principkatalog) och i listan med produkter väljer du sedan VirusScan Enterprise 8.8.0. I listan Category (Kategori) visas principkategorierna för VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Redigera en befintlig princip eller skapa en ny princip: Redigera en befintlig princip
  1. I listan Category (Kategori) väljer du principkategori.
  2. I kolumnen Actions (Åtgärder) klickar du på Edit (Redigera) för att öppna konfigurationssidan för principer.

  Skapa en ny princip

  1. Klicka på New Policy (Ny princip) för att öppna dialogrutan New Policy (Ny princip).
  2. I listan Create a new policy based on this existing policy (Skapa en ny princip som är baserad på den här befintliga principen) väljer du någon av inställningarna.
  3. Ange ett nytt principnamn.
  4. Klicka på OK (OK). Den nya principen visas i listan med befintliga principer.
 3. I listan Settings for (Inställningar för) väljer du Workstation (Arbetsstation) eller Server (Server).
 4. I principerna för allmänna alternativ klickar du på fliken Global Scan Settings (Globala inställningar för genomsökning) för att konfigurera alternativen för genomsökningsminnet i VirusScan Enterprise.
 5. Konfigurera följande globala inställningar för genomsökningsminnet:
  • Klicka på Enable saving scan data across reboots (Aktivera lagring av data från genomsökningar mellan omstarter) – Genomsökningsresultaten sparas när du startar om datorn.
  • Klicka på Allow On-Demand Scans to utilize the scan cache (Tillåt användning av genomsökningsminnet vid genomsökningar på begäran) – De befintliga genomsökningsresultaten kan användas vid en genomsökning på begäran för att minska dubbla genomsökningar.
 6. Klicka på Save (Spara).

ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6