Konfigurera den globala systemcachen

I genomsökningsminnet i VirusScan Enterprise sparas en lista över genomsökta filer som har rensats. Du kan förbättra systemets prestanda genom att spara den filinformationen under en omstart av systemet. Filinformationen kan på så vis användas vid en genomsökning på begäran för att minska genomsökning av dubblettfiler.

Konfigurera funktionerna för genomsökningsminnet på fliken för principer för allmänna alternativ och Globala inställningar för genomsökning med följande användargränssnittskonsoler.

Procedurer

Konfigurera den globala systemcachen