VirusScan-konsolen

Konfigurera principer för genomsökning av e-post vid leverans med den här användargränssnittskonsolen.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. I listan Aktivitet högerklickar du på Egenskaper för genomsökning vid leverans och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
  2. Ställ in alternativen på flikarna i dialogrutan Egenskaper för genomsökning vid leverans. Läs mer i Definitioner av flikar för genomsökning av e-post vid leverans.

VirusScan-konsolen