Definitioner av flikar för genomsökning av e-post vid leveransFlik Definitioner
Sök igenom objekt
 • Ange vilka meddelanden och bilagor som ska genomsökas.
 • Sök med heuristik efter eventuella hot som påminner om farlig programvara, okända makrovirus och hitta bilagor med flera filtillägg.
 • Sök igenom komprimerade filer i arkiv och avkoda MIME-kodade filer.
 • Sök efter oönskade program vid genomsökning av e-post.
 • Sök igenom e-postmeddelandenas text.
 • Ange känslighetsnivå för Artemis.
  OBS: Det här alternativet är endast tillgängligt för Genomsökning av e-post vid leverans.
Åtgärder
För identifierade hot:
 • Primär åtgärd att vidta när ett hot identifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta om den första åtgärden inte kan genomföras.
För identifierade oönskade program:
 • Primär åtgärd att vidta när ett oönskat program identifieras.
 • Sekundär åtgärd att vidta om den första åtgärden inte kan genomföras.

Välj åtgärder som ska tillåtas i frågedialogrutan.

Varningar
 • Informera annan användare när ett hotande e-postmeddelande identifieras.
 • Ange meddelandet som visas för användaren när åtgärd krävs.
Rapporter
 • Aktivera aktivitetsloggning.
 • Ange namn och plats för loggfilen.
 • Ange storleksgräns för loggfilen.
 • Välj format för loggfilen.
 • Ange vad som ska loggas utöver genomsökningsaktiviteten.
Inställningar för Notes-genomsökning
OBS: Den här fliken är endast tillgänglig för Genomsökning av e-post vid leverans.

Konfigurera inställningar som är specifika för Lotus Notes.

 • Sök igenom alla serverdatabaser.
 • Sök igenom serverinkorgar i den angivna mappen för inkorgens rotadress.
 • Notes-program som ska ignoreras.

Definitioner av flikar för genomsökning av e-post vid leverans