Genomsökning av e-post vid leverans och på begäran

Vid genomsökningen undersöks e-postmeddelanden och bilagor automatiskt.

E-post genomsöks med:
  • Microsoft Outlook – E-post söks igenom vid leverans, men du kan även starta genomsökning av e-post på begäran direkt från Microsoft Outlook.
    OBS: Om du konfigurerar funktionerna för heuristik och Artemis används heuristik för att söka efter misstänkta filer vid en genomsökning på begäran. Mer information finns i Så här fungerar Artemis.
  • Lotus Notes – Välj bland:
    • E-posten genomsöks vid läsning.
    • E-posten genomsöks vid anrop på begäran direkt från Lotus Notes.
    • Ange vilka Notes-databaser som ska ignoreras.

Konfigurera principer för genomsökning av e-post vid leverans med följande användargränssnittskonsoler.

Procedurer

Genomsökning av e-post vid leverans och på begäran