Varför en uppdateringsstrategi är viktig

Det kan inte nog betonas varför en uppdateringsstrategi är viktig. Om de senaste DAT-filerna och den senaste genomsökningsmotorn inte är installerade på systemet är du inte helt skyddad mot de senaste virusen. Mängden, spridningshastigheten och förekomsten av nya farliga programvaror har växt enormt. Den växande mängden reklamprogram och spionprogram kräver en mer omfattande och tillgänglig detektering och borttagning.

McAfee Labs publicerar uppdaterade DAT-filer vid klockan 06.00 (GMT) nästan varje dag. Men det sker även utbrott vid andra tider som kräver akuta publiceringar. Om en daglig DAT-fil publiceras tidigare en dag, för att förhindra ett potentiellt utbrott, publiceras ingen DAT-fil vid den normala tidpunkten den dagen, såvida inte en akut situation kräver ytterligare en publicering.

Varför en uppdateringsstrategi är viktig