Konfigurera AutoUpdate-aktiviteten

Om du vill uppdatera DAT-filer och genomsökningsmotorer automatiskt för alla produkter i McAfee måste du först konfigurera egenskaper och scheman för AutoUpdate.

Procedur

Om du vill visa beskrivningar av alternativen kan du klicka på ? eller Hjälp på fliken.

 1. Så här kommer du åt egenskaperna för AutoUpdate:
  • ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6 – klicka på Menu | Systems | System Tree (Meny | System | Systemträd) och välj Client Tasks (Klientaktiviteter).
   OBS: Detaljerad information om att skapa nya schemalagda klientaktiviteter finns i Produktguide för McAfee ePolicy Orchestrator 4.5.
  • ePolicy Orchestrator 4.0 – klicka på Systems | System tree | Client Task (System | Systemträd | Klientaktiviteter) och välj en befintlig uppdateringsaktivitet eller skapa en ny aktivitet genom att klicka på New Task (Ny aktivitet).
   OBS: Detaljerad information om att skapa nya schemalagda klientaktiviteter finns i Produktguide för McAfee ePolicy Orchestrator 4.0.
  • VirusScan-konsolen – välj en befintlig uppdateringsaktivitet (högerklicka och välj Egenskaper) eller skapa en ny aktivitet (välj Aktivitet | Ny uppdatering och välj den nya aktiviteten i listan).
   Tips: När du skapar en ny klientaktivitet rekommenderar vi att du byter namn på den och ger den ett beskrivande namn.
 2. Ange loggfilens plats och format.
 3. Konfigurera alternativ för hämtning av nya DAT-filer, nya genomsökningsmotorer och andra tillgängliga uppdateringar som Service Pack-versioner och produktuppgraderingar.
 4. Ange vilken körbar fil som ska köras när uppdateringen är slutförd, och om den endast ska köras om uppdateringen har lyckats.
 5. Klicka på Schema för att konfigurera när och hur ofta aktiviteten ska köras. Mer information finns i Använda schemalagda aktiviteter.
 6. Klicka på Uppdatera nu för att köra aktiviteten direkt.

Konfigurera AutoUpdate-aktiviteten