Så fungerar uppdateringar

Använd uppdateringsaktiviteten för att hämta de senaste DAT-filerna, genomsökningsmotorn och Service Pack-versioner och korrigeringsfiler.

VirusScan Enterprise innehåller en standardaktivitet för uppdatering som körs varje dag kl. 17.00 med en timmes slumpurval. Du kan skapa ytterligare uppdateringsaktiviteter om du vill.

Uppdateringsaktiviteter

Följande aktiviteter sker när du kör en uppdatering:

  • En anslutning upprättas till den första aktiverade lagringsplatsen (uppdateringsplatsen) i lagringsplatslistan. Om lagringsplatsen inte är tillgänglig kontaktas nästa plats och så vidare tills en anslutning upprättas, eller tills listan har gåtts igenom.
  • En krypterad CATALOG.Z-fil hämtas från lagringsplatsen. Filen innehåller grundläggande data som krävs för att utföra uppdateringen. Dessa data används för att avgöra vilka filer och uppdateringar som är tillgängliga.
  • Programvaruversionerna i filen kontrolleras mot versionerna i datorn. Om nya programvaruuppdateringar är tillgängliga hämtas de.

Avbrott i uppdatering

Om uppdateringsaktiviteten avbryts av någon orsak under uppdateringen sker följande:

  • En aktivitet som uppdateras från HTTP, UNC eller lokal plats återupptas där den slutade nästa gång uppdateringsaktiviteten startas.
  • En aktivitet som uppdateras från en FTP-plats återupptas inte om den avbryts under hämtning av en enskild fil. Men om aktiviteten hämtar flera filer och avbryts, återupptas den före den fil som hämtades då aktiviteten avbröts.

Uppdatera med hjälp av EXTRA.DAT

I nödfall kan en EXTRA.DAT-fil användas som en tillfällig lösning. Filen EXTRA.DAT hämtas från lagringsplatsen vid varje uppdatering. Detta garanterar att om du ändrar och på nytt lägger till EXTRA.DAT som ett paket hämtar alla VirusScan Enterprise-klienter ned och använder samma uppdaterade EXTRA.DAT-paket. Du kan t.ex. använda EXTRA.DAT som en förbättrad detektor för samma oönskade program eller som ytterligare detektering av andra nya oönskade program. VirusScan Enterprise har endast stöd för användning av en EXTRA.DAT-fil.

Tips: När du är klar med EXTRA.DAT-filen bör du ta bort den från huvuddatabasen och köra en kopieringsaktivitet för att se till att den tas bort från alla distribuerade databasplatser. På så sätt hindras VirusScan Enterprise-klienter från att försöka hämta EXTRA.DAT-filen vid en uppdatering. Som standard ignoreras detektering för det nya oönskade programmet i EXTRA.DAT när den nya detekteringsdefinitionen har lagts till i dagens DAT-filer.

Så fungerar uppdateringar