Konfigurera lagringsplatslistan

Lagringsplatslistan innehåller de lagringsplatser som du hämtar uppdateringar från. Skapa och konfigurera så många lagringsplatser du behöver. Du kanske använder vissa platser ofta och andra bara ibland.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

  1. I VirusScan-konsolen väljer du Verktyg | Redigera lagringsplatslista för AutoUpdate för att öppna egenskaperna för Lagringsplatslista för AutoUpdate.
    OBS: Om du vill konfigurera lagringsplatsfunktionerna med ePolicy Orchestrator-konsolen går du till Policy Catalog | McAfee Agent (Principkatalog | McAfee Agent) och klickar på fliken Repositories (Lagringsplatser).
  2. Konfigurera alternativen på flikarna.


Flikdefinitioner


Flik Definitioner
Databaser
  • Ange vilka lagringsplatser du hämtar uppdateringar från.
  • Konfigurera ordningen för åtkomst till lagringsplatserna.
Proxyinställningar Ange vilka proxyinställningar som ska användas vid uppdateringar.

Konfigurera lagringsplatslistan