Så fungerar lagringsplatslistan för AutoUpdate

Lagringsplatslistan för AutoUpdate (SITELIST.XML) innehåller databaser och den konfigurationsinformation som behövs för att utföra en AutoUpdate-aktivitet.

Lagringsplatslistan för AutoUpdate innehåller:
  • Lagringsplatsinformation och plats
  • Lagringsplatsordning
  • Proxyinställningar, vid behov
  • Krypterade uppgifter som behövs för att få tillgång till respektive lagringsplats

När en AutoUpdate-aktivitet utförs upprättas en anslutning till den första aktiverade lagringsplatsen (uppdateringsplatsen) i lagringsplatslistan. Om lagringsplatsen inte är tillgänglig kontaktas nästa lagringsplats och så vidare tills en anslutning upprättas, eller tills listan har gåtts igenom.

Om ditt nätverk använder en proxyserver kan du ange vilka proxyinställningar som ska användas, adressen till proxyservern samt om autentisering ska användas. Proxyinformation lagras i lagringsplatslistan för AutoUpdate. De proxyinställningar som du konfigurerar gäller för alla lagringsplatser i listan.

Sökvägen till lagringsplatslistan för AutoUpdate beror på vilket operativsystem du har.
  • För Microsoft Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft 2000 Server, Microsoft 2003 Server och Microsoft 2008 Server – C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee\Common Framework
  • För Microsoft Windows 7 – C:\ProgramData\McAfee\Common Framework

Så fungerar lagringsplatslistan för AutoUpdate