Använda jokertecken för att ange genomsökningsobjekt

Du kan använda jokertecken för att undanta filtyper utifrån filtillägget.

Följande begränsningar gäller vid användning av jokertecken.

  • Giltiga jokertecken är frågetecken (?) (om du vill exkludera enskilda tecken) och asterisker (*) (om du vill exkludera flera tecken).
  • Jokertecken kan placeras före omvända snedstreck (\) i en sökväg. Exempel: C:\ABC\*\XYZ matchar C:\ABC\DEF\XYZ.
  • Om du anger undantag med hjälp av frågetecken (?) undantas samma antal tecken i fil- eller mappnamnet som det angivna antalet frågetecken. Exempel: Med undantaget W?? ignoreras WWW, men inte WW eller WWWW.
  • Syntaxen kan utökas med dubbla asterisker (**), vilket motsvarar noll eller flera tecken, inklusive omvänt snedstreck. På så sätt kan flera nivåer undantas. Exempel: C:\ABC\**\XYZ matchar C:\ABC\DEF\XYZ och C:\ABC\DEF\DEF\XYZ o.s.v.

Använda jokertecken för att ange genomsökningsobjekt