Undanta objekt

I genomsökningarna med VirusScan Enterprise kan du ändra listan över vilka filtyper som ska genomsökas. Du kan till exempel undanta vissa filer, mappar eller diskar från genomsökningar. Du kan behöva använda undantagen för att förhindra att genomsökningen söker igenom och låser filer som används med databaser eller servrar. Detta kan orsaka fel eller felrapporter i databaser eller servrar.


Innehåll

Undanta objekt