Regler för blockering av register

Regler för blockering av registret förhindrar att användare och obehöriga program ändrar, öppnar eller tar bort vissa registernycklar och värden.

OBS: Använd den bäst matchande förkortningen av registreringsdatafilen i registerunderträdet. Om du exempelvis vill blockera HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MyService ska du välja registreringsdatafilen HKCCS och inte HKLM.


Alternativdefinitioner


Alternativ Definition
Regelns namn Ange namn på regeln.
Inkludera följande processer Begränsa åtkomst till angivna processer.
Undanta följande processer Tillåt åtkomst till angivna processer.
Registernyckel eller -värde som ska skyddas Skydda följande registernyckel eller registervärde:
  • Markera en rotnyckel eller ett rotvärde i den nedrullningsbara listan.
  • Ange nyckel eller värde i textrutan.

Det är valfritt att markera rotnyckel eller rotvärde i den nedrullningsbara listan. Använd en av följande metoder för att ange nyckel eller värde:

  • Markera rotnyckeln eller rotvärdet i den nedrullningsbara listan, ange sedan återstående sökväg till nyckeln eller värdet i textrutan.
  • Ange den fullständiga sökvägen till nyckeln eller värdet i textrutan.
Regeltyp Välj regeltyp:
  • Nyckel – Den här regeln skyddar den angivna nyckeln.
  • Värde – Den här regeln skyddar det angivna värdet.
Skriv till nyckel eller värde Blockera skrivning till angiven nyckel eller angivet värde.
Skapa nyckel eller värde Blockera möjlighet att skapa angiven nyckel eller angivet värde.
Ta bort nyckel eller värde Blockera borttagning av angiven nyckel eller angivet värde.

Regler för blockering av register