VirusScan-konsolen

Konfigurera de fördefinierade åtkomstskyddsreglerna från egenskaperna för åtkomstskydd.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

  1. I listan Aktivitet högerklickar du på Åtkomstskydd och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
  2. I dialogrutan för åtkomstskyddsprinciper klickar du på fliken Åtkomstskydd så att åtkomstskyddsreglerna visas.
  3. Välj en av de fördefinierade regelkategorierna i vänster ruta och välj regel i höger ruta.
  4. Konfigurera alternativen Spärra eller Rapportera eller båda.
  5. Klicka på Redigera för att konfigurera Detaljer.

VirusScan-konsolen