Konfigurera fördefinierade regler

Med fördefinierade regler kan du skydda datorn från oönskade ändringar. Du kan aktivera och redigera reglerna, men inte ta bort dem.

De fördefinierade reglerna för åtkomstskydd omfattar:
  • Spionprogramsskydd – Standardskydd
  • Spionprogramsskydd – Maximalt skydd
  • Antivirus – Standardskydd
  • Antivirus – Maximalt skydd
  • Antivirus – Utbrottskontroll
  • Gemensamt standardskydd
  • Gemensamt maximalt skydd
  • Skydd för virtuella datorer

Det finns mer information om fördefinierade regler för åtkomstskydd i Så definieras regler för åtkomstskydd.

Konfigurera de fördefinierade åtkomstskyddsreglerna med någon av följande användargränssnittskonsoler.

Konfigurera fördefinierade regler