VirusScan-konsolen

Konfigurera de användardefinierade åtkomstskyddsreglerna från egenskaperna för åtkomstskydd.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. I listan Aktivitet högerklickar du på Åtkomstskydd och klickar sedan på Egenskaper för att öppna dialogrutan.
 2. Markera kategorin Användardefinierade regler i vänster ruta och klicka på Ny för att öppna dialogrutan Välj en ny typ av regel.
 3. Markera regeltypen och klicka på OK. Mer information finns i Olika typer av användardefinierade regler. Den dialogruta som visas beror på vilken regeltyp som valts.
 4. Konfigurera detaljerna för åtkomstregeln.
  • Regel för åtkomstskydd för nätverksport – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av portar.
  • Regel för åtkomstskydd för fil/mapp – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av filer och mappar.
  • Regel för åtkomstskydd för register – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av registret.
  OBS: Läs om hur du konfigurerar vilka processer som ska ingå och uteslutas, i Ta med eller undanta vissa processer.
 5. Klicka på OK. Den nya användardefinierade regeln visas i höger ruta i kolumnen Regler. Om du vill ändra den nya regeln markerar du den och klickar på Redigera.

VirusScan-konsolen