ePolicy Orchestrator 4.0

Konfigurera de användardefinierade åtkomstskyddsreglerna från åtkomstskyddsprinciperna.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill se beskrivningar av alternativen.

 1. Klicka på Systems | Policy Catalog (System | Principkatalog) och i listan med produkter väljer du sedan VirusScan Enterprise 8.8.0. I listan Category (Kategori) visas principkategorierna för VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Redigera en befintlig princip eller skapa en ny princip: Redigera en befintlig princip
  1. I listan Category (Kategori) väljer du principkategori.
  2. I kolumnen Actions (Åtgärder) klickar du på Edit (Redigera) för att öppna konfigurationssidan för principer.

  Skapa en ny princip

  1. Klicka på New Policy (Ny princip) för att öppna dialogrutan New Policy (Ny princip).
  2. I listan Create a new policy based on this existing policy (Skapa en ny princip som är baserad på den här befintliga principen) väljer du någon av inställningarna.
  3. Ange ett nytt principnamn.
  4. Klicka på OK (OK). Den nya principen visas i listan med befintliga principer.
 3. I listan Settings for (Inställningar för) väljer du Workstation (Arbetsstation) eller Server (Server).
 4. Markera kategorin User-defined Rules (Användardefinierade regler) i vänster ruta och klicka på New (Ny) för att öppna dialogrutan Select the new rule type (Välj en ny typ av regel).
 5. Markera regeltypen och klicka på OK. Mer information finns i Olika typer av användardefinierade regler. Den dialogruta som visas beror på vilken regeltyp som valts.
 6. Konfigurera detaljerna för åtkomstregeln.
  • Network Port Access Protection Rule (Regel för åtkomstskydd för nätverksport) – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av portar.
  • File/Folder Access Protection Rule (Regel för åtkomstskydd för fil/mapp) – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av filer och mappar.
  • Registry Access Protection Rule (Regel för åtkomstskydd för register) – Se tabellen med alternativ i Regler för blockering av registret.
  OBS: Läs om hur du konfigurerar vilka processer som ska ingå och uteslutas, i Ta med eller undanta vissa processer.
 7. Klicka på OK. Den nya användardefinierade regeln visas i höger ruta under Block/Report/Rules (Spärra/Rapportera/Regler). Om du vill ändra den nya regeln markerar du den och klickar på Edit (Redigera).

ePolicy Orchestrator 4.0