Konfigurera inställningar för åtkomstskydd

Använd Principer för åtkomstskydd för att skydda åtkomstplatser i ditt system och förhindra att McAfee-processer avslutas.
VAR FÖRSIKTIG:
Om du inte aktiverar åtkomstskydd för att hindra att McAfee-tjänster stoppas, har datorn inget skydd mot angrepp av olika typer av farlig programvara.
Du kan konfigurera två typer av regler för åtkomstskydd.
 • Fördefinierade regler – Gör att du kan:
  • Öppna regelkategorin för åtkomstskydd i någon av användargränssnittskonsolerna.
  • Välja om blockering eller rapportering ska användas om regeln bryts.
 • Användardefinierade regler – Gör att du kan:
  • Skapa den användardefinierade regelkategorin med någon av användargränssnittskonsolerna.
  • Välja vilken typ av blockering regeln ska gälla: portblockering, fil- och mappblockering eller registerblockering.
  • Konfigurera detaljerna för regeln.
  • Spara regeln och ändra den vid ett senare tillfälle, om det behövs.

Procedurer

Konfigurera inställningar för åtkomstskydd