Åtkomstpunktfel och svar på dessa i VirusScan Enterprise

Ett åtkomstfel inträffar om en användare eller process med begränsad behörighet försöker starta, stoppa eller få åtkomst till begränsade komponenter i datorn.

Följande sker när ett åtkomstfel identifieras:

  • Information registreras i loggfilen om du har markerat alternativet Rapportera för regeln som användes för att identifiera åtkomstfelet.
  • Händelsen registreras i den lokala händelseloggen och i SNMP om du har angett det i Egenskaper för varningar.
  • Händelsen rapporteras till Alert Manager och ePolicy Orchestrator om produkterna är konfigurerade att göra så.
  • Med åtgärderna Spärra och Rapportera avgörs vad händer när ett åtkomstfel upptäcks.
  • På den fristående klientdatorn visas en röd kant runt systemfältsikonen under 30 minuter, om du inte återställer den.
    OBS: Om du vill återställa ikonen öppnar du Loggfilen för åtkomstskydd från ikonen i systemfältet. Ikonen återställs inte till normalläget om du öppnar loggfilen på något annat sätt.

Åtkomstpunktfel och svar på dessa i VirusScan Enterprise