Skydda systemets kopplingspunkter

Åtkomstskyddet förhindrar oönskade ändringar på datorn genom att åtkomsten till angivna portar, filer och resurser samt registernycklar och registervärden begränsas. Åtkomstskyddet skyddar även McAfee-processer genom att användarna hindras från att stoppa processerna. Det här skyddet är mycket viktigt både före och under utbrott.

För den här funktionen används fördefinierade regler och kategorier och användardefinierade regler som bestämmer vilka objekt som det ska vara möjligt, eller inte möjligt, att få åtkomst till. Varje regel kan konfigureras så att åtkomstfel blockeras och rapporteras. Innehållet i fördefinierade regler och kategorier kan uppdateras via McAfee-uppdateringsplatserna.


Innehåll

Skydda systemets kopplingspunkter