Konfigurera oönskade program

För att skydda datorn mot eventuellt oönskade program måste du ange vilka kategorier av oönskade program som ska upptäckas i din miljö.

Konfigurationen sker i två steg:

  1. Konfigurera en princip för oönskade program och definiera vilka eventuellt oönskade program som ska identifieras och undantas:
    • Du kan välja hela programkategorier, eller specifika program inom en kategori, från en fördefinierad lista som medföljer den aktuella DAT-filen.
    • Ange undantag.
    • Skapa en lista över användardefinierade program som ska identifieras.
  2. Aktivera identifiering av oönskade program vid genomsökning vid läsning, genomsökning på begäran och genomsökning av e-post, och ange sedan vilka åtgärder som ska vidtas när ett oönskat program identifieras.

OBS: Identifiering av oönskade program aktiveras på ett särskilt sätt för en genomsökning på begäran eftersom en genomsökning på begäran är en aktivitet och inte en princip. Mer information finns i Konfigurera aktiviteter för genomsökning på begäran.

Procedurer

Konfigurera oönskade program