ePolicy Orchestrator® 4.5 eller 4.6

Konfigurera General Options Policies (Allmänna principalternativ) för egenskaperna för användargränssnittet.

Procedur

Om du vill visa beskrivningar av definitionerna klickar du på ? på respektive flik.

 1. Klicka på Menu | Policy | Policy Catalog (Meny | Princip | Principkatalog) och i listan med produkter väljer du sedan VirusScan Enterprise 8.8.0. I listan Category (Kategori) visas principkategorierna för VirusScan Enterprise 8.8.0.
 2. Redigera en befintlig princip eller skapa en ny princip: Redigera en befintlig princip
  1. I listan Category (Kategori) väljer du principkategori.
  2. I kolumnen Actions (Åtgärder) klickar du på Edit Setting (Redigera inställning) för att öppna konfigurationssidan för principer.

  Skapa en ny princip

  1. Klicka på Actions | New Policy (Åtgärder | Ny princip) för att öppna dialogrutan New Policy (Ny princip).
  2. I listan Category (Kategori) väljer du en befintlig princip.
  3. I listan Create a new policy based on this existing policy (Skapa en ny princip som är baserad på den här befintliga principen) väljer du någon av inställningarna.
  4. Ange ett nytt principnamn.
  5. Ange kommentarer om det behövs.
  6. Klicka på OK (OK). Den nya principen visas i listan med befintliga principer.
  7. I kolumnen Actions (Åtgärder) för den nya principen klickar du på Edit Setting (Redigera inställning) för att öppna konfigurationssidan för principer.
 3. I listan Settings for (Inställningar för) väljer du Workstation (Arbetsstation) eller Server (Server).
 4. På fliken Display Options (Visa alternativ) konfigurerar du vilka ikoner för VirusScan Enterprise som användarna ser i systemfältet, om de kan ansluta till fjärrsystem och användarens språkinställningar.
 5. På fliken Password Options (Lösenordsalternativ) konfigurerar du vilka aktiviteter och användargränssnittsalternativ i VirusScan Enterprise som användarna kan ändra om de har rätt lösenord.

ePolicy Orchestrator® 4.5 eller 4.6