Konfigurera säkerhetsinställningarna för användargränssnittet

Med hjälp av de Allmänna principalternativen för egenskaperna för användargränssnittet kan du konfigurera användarnas alternativ för visning och lösenord.
VAR FÖRSIKTIG:
Innan du ändrar dessa egenskaper bör du tänka igenom konsekvenserna av ändringarna. Med dessa alternativ kan du begränsa eller tillåta att användarna ändrar sina säkerhetskonfigurationer och det kan innebära att systemet inte längre skyddas mot attacker från farlig programvara.

Konfigurera de Allmänna principalternativen för egenskaperna för användargränssnittet med dessa användargränssnittskonsoler.

Konfigurera säkerhetsinställningarna för användargränssnittet