Konfigurera aktivitetsschemat

Om du vill konfigurera att en aktivitet ska köras vid en specifik tid eller med ett specifikt intervall kan du använda dialogrutan Inställningar för schemaläggning.

Innan du börjar

Du måste ha administratörsbehörighet för att kunna schemalägga den här åtgärden. Med administratörsbehörighet får användaren skrivbehörighet för registernyckeln för schemalagda aktiviteter.

Om du vill schemalägga en aktivitet klickar du på Schemalägg i aktivitetens egenskapsdialogruta.

VAR FÖRSIKTIG:
Med McAfee rekommenderas schemalagda genomsökningar på begäran vid minsta intervall.
Rekommenderade minsta intervall med McAfee:
  • Dagligen – endast vid omfattande utbrott av farliga programvaror.
  • Varje vecka – rekommenderas.
  • Varje månad – godtagbart.
  • Varje kvartal – ett absolut minimum.

Flikdefinitioner


Flik Definitioner
Procedur
  • Ange att en schemalagd aktivitet ska köras vid angivna tidpunkter.
  • Avbryt aktiviteten om den körs under de angivna timmarna och minuterna.
  • Ange inställningar för användarkonto: användarnamn, domän och lösenord.
Schema

Ange schemaläggningsfrekvens och tillhörande inställningar.

Konfigurera aktivitetsschemat