Del I – Förebygga: Undvika hot

Att förebygga är det första steget i en skyddsstrategi för att minska risken för att få in hot i systemet.


Innehåll

Del I – Förebygga: Undvika hot