Skicka prov för analys

Om du hittar ett potentiellt hot som inte har detekterats eller om genomsökningen detekterar någonting som du inte tror är ett hot, med en aktuell DAT-fil, kan du skicka ett prov till McAfee Labs via WebImmune. McAfee Labs analyserar provet och avgör om det ska ingå eller undantas i nästa DAT-fil.

Du kan skicka prov till McAfee Labs på tre olika sätt – webbplatsen WebImmune, e-post eller med vanlig post.


WebImmune

  1. Du går till webbplatsen WebImmune genom att välja Hjälp | Skicka ett exempel i VirusScan-konsolen. Webbplatsen finns på: https://www.webimmune.net/default.asp.
  2. Logga in på ditt kostnadsfria konto, eller skapa ett nytt.
  3. Överför filer direkt till McAfee Labs automatiska granskningssystem. Objekten skickas vidare till tekniker hos McAfee Labs om det krävs ytterligare granskning.

E-post

Du kan skicka e-post direkt till McAfee Labs automatiska granskningssystem. Objekten skickas vidare till tekniker hos McAfee om det krävs ytterligare granskning.

Den globala e-postadressen är virus_research@avertlabs.com.
OBS: Regionala adresser finns på webbplatsen WebImmune.

Vanligt brev

Adresser finns på WebImmune-webbplatsen.
OBS: Det här sättet är inte särskilt lämpligt eftersom det tar lång tid att skicka och granska exemplet.

Skicka prov för analys