Exempel på konfiguration av serveraktivitet

Om du vill aktivera och konfigurera den befintliga serveraktiviteten VSE: Kompatibilitet de senaste 30 dagarna i ePolicy Orchestrator.

Innan du börjar

Du måste ha administratörsrättigheter för att kunna uppdatera konfigurationen i ePolicy Orchestrator.

Procedur

Klicka på ? i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. Öppna den befintliga sidan med serveraktiviteter från ePolicy Orchestrator.
  • ePolicy Orchestrator 4.5 eller 4.6 — Klicka på Menu | Automation | Server Tasks (Meny | Automatisering | Serveraktiviteter).
  • ePolicy Orchestrator 4.0 — Klicka på Automation | Server Tasks (Automatisering | Serveraktiviteter).
 2. I kolumnen Name (Namn) letar du rätt på aktiviteten VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Kompatibilitet de senaste 30 dagarna) och sedan klickar du på Edit (Redigera) i kolumnen Actions (Åtgärder). Sidan för att skapa serveraktivitet öppnas.
 3. Bredvid Schedule Status (Schemastatus) klickar du på Enabled (Aktiverad) och sedan på Next (Nästa). Åtgärdssidan visas. Bredvid 1. Actions (Åtgärder) väljs Run Query (Kör fråga) som standard.
 4. Bredvid Query (Fråga) väljs VSE: Version 8.8.0 Compliance (VSE: Kompatibelt med version 8.8.0) som standard. Om du vill kan du ändra språkinställningen. I gruppen Sub-Actions (Underåtgärder) bekräftar du att följande objekt valts som standard:
  • Generate Compliance Event (Generera händelse för kompatibilitet) i listan Sub-Actions (Underåtgärder).
  • Specific number of target systems (Specifikt antal målsystem) är valt och 1 är angivet i textrutan.
 5. Lägga till kompatibilitetsåtgärder för VirusScan Enterprise, version 8.7 och 8.5, till serveraktiviteten:
  1. På rad 1. Actions (Åtgärder) klickar du på plustecknet (+) för att skapa ytterligare en åtgärdsrad.
  2. Konfigurera följande i den nya raden 2. Actions (Åtgärder):
   • I listan bredvid 2. Actions (Åtgärder) väljer du Run Query (Kör fråga).
   • I listan bredvid Query (Fråga) väljer du VSE: Version 8.7 Compliance (VSE: Kompatibelt med version 8.7).
   • Om du vill kan du ändra språkinställningen.
   • I gruppen Sub-Actions (Underåtgärder) bekräftar du att Generate Compliance Event (Generera händelse för kompatibilitet) och Specific number of target systems (Specifikt antal målsystem) är valt och att 1 är angivet i textrutan.
  3. På raden 2. Actions (Åtgärder) klickar du på plustecknet (+) för att skapa ytterligare en åtgärdsrad.
  4. Konfigurera följande i den nya raden 3. Actions (Åtgärder):
   • I listan bredvid 3. Actions (Åtgärder) väljer du Run Query (Kör fråga).
   • I listan bredvid Query (Fråga) väljer du VSE: Version 8.5 Compliance (VSE: Kompatibelt med version 8.5).
   • Om du vill kan du ändra språkinställningen.
   • I gruppen Sub-Actions (Underåtgärder) bekräftar du att Generate Compliance Event (Generera händelse för kompatibilitet) och Specific number of target systems (Specifikt antal målsystem) är valt och att 1 är angivet i textrutan.
 6. Klicka på Next (Nästa) för att öppna schemasidan.
 7. I listan Schedule type (Schematyp) väljer du hur ofta serveraktiviteten ska köras.
  • Ange Start date (Startdatum) eller godkänn att det aktuella datumet används som standard.
  • Ange End date (Slutdatum) eller godkänn att No end date (Inget slutdatum) används som standard.
  • Ange Schedule (Schema) eller godkänn standardvalet. Du kan även ange att frågan ska köras vid en annan starttid.
 8. Klicka på Next (Nästa) för att öppna sammanfattningssidan. Bekräfta att konfigurationsinformationen är korrekt.
 9. Klicka på Save (Spara). Sidan för serveraktiviteter öppnas igen.
 10. Bekräfta att Status (Status) är aktiverat och att datum- och tidsinställningarna för Next Run (Nästa körning) är korrekta för serveraktiviteten VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Kompatibilitet de senaste 30 dagarna).

Exempel på konfiguration av serveraktivitet