Konfigurera serveraktiviteter för ePolicy Orchestrator

Med serveraktiviteter som konfigurerats med ePolicy Orchestrator kan du schemalägga och köra automatiska aktiviteter för att hantera din server och programmet VirusScan Enterprise.

Serveraktiviteter i VirusScan Enterprise kan konfigureras att automatiskt generera följande:
  • Export Policies (Exportprinciper) – kör en principrapport och spara principinformationen i en fil.
  • Run Query (Kör fråga) – kör en fördefinierad frågan och beroende på konfiguration visas resultatet på ePolicy Orchestrator-instrumentbrädan.
  • Export Queries (Exportfrågor) – kör en fördefinierad fråga och skicka ett e-postmeddelande till en angiven adress eller exportera rapporten till en angiven plats.
    OBS: Funktionen Export Queries (Exportfrågor) är endast tillgänglig med ePolicy Orchestrator 4.5 och 4.6.
För ePolicy Orchestrator-servern finns följande serveraktiviteter för VirusScan Enterprise redan installerade:
  • VSE: Compliance Over the Last 30 Days (VSE: Kompatibilitet de senaste 30 dagarna) – varje dag körs en fråga och resultatet som anger kompatibilitetsstatus för McAfee-antivirusprogrammet sparas.
  • VSE: DAT Adoption Over the Last 24 Hours (VSE: DAT-användning de senaste 24 timmarna) – varje timme körs en fråga och resultatet som anger DAT-versionsstatus för McAfee-antivirusprogrammet sparas.
OBS: Om du vill konfigurera anpassade serveraktiviteter finns det detaljerade instruktioner i lämplig produkthandbok för ePolicy Orchestrator.

Konfigurera serveraktiviteter för ePolicy Orchestrator