Visa aktivitetsloggfilen för genomsökning

I aktivitetsloggfilen i VirusScan-konsolen visas uppdateringshistorik, hotaktivitet och vidtagna åtgärder i VirusScan Enterprise. Den här informationen kan vara användbar vid felsökning av automatiska uppdateringar och principkonfigurationer.

Du kan öppna aktivitetsloggfilerna för genomsökning på något av följande sätt:
OBS: Funktionen för att skapa aktivitetsloggfiler vid genomsökning måste vara aktiverad. Mer information om att aktivera aktivitetsloggfiler vid genomsökning finns i Konfigurera allmänna inställningar.

Procedur

Om du vill visa beskrivningar av alternativen klickar du på Hjälp på respektive flik.
 1. I listan Aktivitet högerklickar du på Genomsökning vid läsning. Därefter öppnar du dialogrutan genom att klicka på Egenskaper.
 2. I dialogrutan Egenskaper för Åtkomstgenomsökning klickar du på fliken Rapporter och sedan på Visa logg. Filen OnAccessScanLog.txt öppnas i Anteckningar. Följande är ett exempel på en loggfil.
 3. I den här tabellen beskrivs de data som visades i exemplet OnAccessScanLog.txt:
  Exempel på loggpost Beskrivning
  4/27/2010 Datum
  1:35:47 PM Tid
  Rensad/Borttaget/Ingen åtgärd vidtagen Vidtagen åtgärd
  Fil uppdaterad = version, eller (Rengöringen misslyckades eftersom … Beskrivning av åtgärd
  SRVR\user Användarinformation
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\temp\eicar.com Sökväg och namn på hotfilen
  EICAR-testfil (Test) Beskrivning av filen

Liknande information är tillgänglig med frågor i ePolicy Orchestrator. Mer information finns i Använda frågor och instrumentbrädor.

Visa aktivitetsloggfilen för genomsökning