Vanliga frågor

Det här avsnittet innehåller felsökningsinformation i form av vanliga frågor.


Installation

 • Fråga: Jag har precis gjort en tyst installation av programvaran och det finns ingen VirusScan Enterprise-ikon i systemfältet i Windows.

  Svar: Ikonen visas inte i systemfältet förrän du har startat om datorn. Däremot körs VirusScan Enterprise och datorn är skyddad, trots att ikonen inte visas. Du kan verifiera detta genom att kontrollera följande registernyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ ShStatEXE="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE"/STANDALONE.

 • Fråga: Varför kan vissa användare i nätverket konfigurera sina inställningar, medan andra användare inte kan det?

  Svar: Administratören kan ha konfigurerat användargränssnittet så att aktiviteter är lösenordsskyddade. Om så är fallet kan användare inte ändra inställningarna. Användarrättigheterna är olika i olika Windows-operativsystem. Mer information om användarbehörigheter finns i dokumentationen till Microsoft Windows.


Blockerade program

 • Fråga: Jag har installerat VirusScan Enterprise och nu fungerar inte ett av mina program.

  Svar: Programmet kan ha spärrats av en åtkomstskyddsregel.
  1. Granska loggfilen för åtkomstskydd och kontrollera om programmet spärrats av en regel.
  2. Om programmet finns med i listan i loggfilen kan du antingen lägga till den som ett undantag för regeln eller inaktivera regeln. Mer information finns i Skydda systemets åtkomstpunkter.


Cookieidentifieringar

 • Fråga: När jag granskade detekterade cookies i loggfilen för sökning på begäran upptäckte jag att alla detekterade cookies hade filnamnet 00000000.ie. Varför tilldelar VirusScan Enterprise samma filnamn för alla identifierade cookies i sökningar på begäran när andra program tilldelar ett filnamn med stigande nummer för varje identifierad cookie?

  Svar: Orsaken till att VirusScan Enterprise ger alla identifierade cookies samma namn har att göra med sättet som sökprogrammet Sökning på begäran detekterar och hanterar cookies. Detta gäller endast cookies som har detekterats i sökningar på begäran. En cookie kan innehålla flera cookies. Sökmotorn hanterar en cookie-fil som ett arkiv och tilldelar ett startvärde (offset) i början av filen (värdet börjar på noll). Eftersom sökprogrammet detekterar och hanterar varje detekterad cookie med hjälp av sökmotorn innan programmet fortsätter sökningen, börjar värdet om på noll vid varje detektion. Detta gör att varje detektering tilldelas filnamnet 00000000.ie. Andra program börjar med att detektera alla cookies och tilldelar varje cookie ett unikt filnamn eller ett filnamn med stigande värde och sedan vidtar programmen åtgärder för varje detektion.


Allmänt

 • Fråga: I mitt fristående VirusScan Enterprise-system verkar systemikonen i systemfältet vara inaktiverad.

  Svar: Om det finns en röd cirkel och ett streck som täcker VirusScan Enterprise-iko
  nen betyder det att genomsökning vid läsning är inaktiverat. Nedan anges de vanligaste orsakerna och lösningarna. Kontakta vår tekniska support om ingen av dessa åtgärder löser problemet:
  1. Kontrollera att genomsökning vid läsning har aktiverats. Högerklicka på VirusScan Enterprise-ikonen i systemfältet. Om genomsökning vid läsning är inaktiverat klickar du på Aktivera sökning vid användning.
  2. Kontrollera att McShield-tjänsten körs.
   • Starta tjänsten manuellt från Tjänster på Kontrollpanelen.
   • Välj Start | Kör och skriv sedan Net Start McShield
   • Ange att tjänsten ska startas automatiskt från Tjänster på Kontrollpanelen.
 • Fråga: Det visas ett felmeddelande om att jag inte kan hämta filen CATALOG.Z.

  Svar: Det här felet kan bero på flera orsaker. Nedan ges några förslag som kan hjälpa dig att hitta källan till problemet:
  • McAfees standardhämtningsplats för uppdateringar kan du hämta filen CATALOG.Z via en webbläsare. Försök hämta filen från den här webbplatsen: http://update.nai.com/Products/CommonUpdater/catalog.z.
  • Om det inte går att hämta filen, men du kan se den (du har med andra ord inte rätt att hämta filen enligt webbläsaren), betyder det att det är ett proxyproblem och du måste prata med nätverksadministratören.
  • Om du kan hämta filen bör VirusScan Enterprise också kunna hämta den. Kontakta Teknisk support om du behöver hjälp med att felsöka din installation av VirusScan Enterprise.
 • Fråga: Var finns HTTP-hämtningsplatsen?

  Svar:
 • Fråga: Var finns FTP-hämtningsplatsen?

  Svar:
  • Hämtningsplatsen för FTP är: ftp://ftp.mcafee.com/pub/antivirus/datfiles/4.x.
  • Filen CATALOG.Z som innehåller de senaste uppdateringarna kan hämtas på följande plats: ftp://ftp.mcafee.com/CommonUpdater/catalog.z.
 • Fråga: Om jag upptäcker ett eventuellt oönskat program och har valt Begär åtgärd, vilken åtgärd ska jag i så fall välja (Rensa eller Ta bort)?

  Svar: Vår allmänna rekommendation är att du väljer Rensa om du är osäker på vad du ska göra med en detekterad fil. Vid genomsökning vid läsning och sökning på begäran säkerhetskopieras objekten automatiskt till karantänkatalogen innan de rensas eller tas bort.

Vanliga frågor