Reparera produktinstallationen

Du kan ibland behöva reparera installationen av VirusScan Enterprise för att återställa standardinställningarna, installera om programfilerna eller utföra båda dessa steg. Du kan göra detta från VirusScan-konsolen eller från kommandoraden.


Använda VirusScan-konsolen

Du kommer åt verktyget Reparera installation genom att välja Hjälp | Reparera installation i VirusScan Enterprise 8.8-konsolen.
OBS: Den här funktionen kan inte användas via ePolicy Orchestrator-konsolen.

Alternativ Definition
Återställ alla inställningar till installationens standardvärden
Återställer VirusScan Enterprise-installationens standardvärden.
VAR FÖRSIKTIG:
Anpassade inställningar kan gå förlorade.
Installera om alla programfiler
Installerar om alla VirusScan Enterprise-programfiler.
VAR FÖRSIKTIG:
Snabbkorrigeringar, korrigeringsfiler och Service Pack-versioner kan skrivas över.


Köra SETUPVSE.exe från kommandoraden

Använd dessa kommandon om du vill reparera eller installera om VirusScan Enterprise från kommandoraden med kommandot SETUPVSE.exe.
OBS: Alternativ för kommandoradsparametrar för REINSTALLMODE finns i REINSTALLMODE Propertyhttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa371182(VS.85).aspx.

Beskrivning Kommando
Installera endast programfiler SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=sec /q
Installera endast registerfiler SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=secum /q
Installera både program- och registerfiler SETUPVSE.exe REINSTALLMODE=amus /q

Köra msiexec.exe från kommandoraden

Använd dessa kommandon om du vill reparera eller installera om VirusScan Enterprise från kommandoraden med kommandot msiexec.exe.
OBS: Kommandoradsalternativ för msiexec.exe finns i The Command-Line Options for the Microsoft Windows Installer Tool Msiexec.exe (på engelska) på http://support.microsoft.com/kb/314881.

Beskrivning Kommando
Installera endast programfiler msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=sa /q REBOOT=R
Installera endast registerfiler msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=mu /q REBOOT=R
Installera både program- och registerfiler msiexec.exe /I VSE880.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=samu /q REBOOT=R

Reparera produktinstallationen