Inaktivera VirusScan Enterprise under felsökning

Om det inträffar ett fel som kan bero på processer som körs i VirusScan Enterprise kan du systematiskt inaktivera funktionerna i VirusScan Enterprise tills systemproblemet försvinner. Eller så kan du åtminstone utesluta att VirusScan Enterprise orsakar problemet.
VAR FÖRSIKTIG:
Efter felsökningen måste du konfigurera om eller återställa VirusScan Enterprise för att säkerställa ett komplett skydd mot farlig programvara.
En systematisk inaktivering av funktionerna i VirusScan Enterprise delas upp i följande process i åtta steg:
 1. Inaktivera skydd mot buffertspill
 2. Inaktivera åtkomstskydd
 3. Inaktivera ScriptScan
 4. Inaktivera genomsökning vid läsning
 5. Inaktivera genomsökning vid läsning och starta om datorn
 6. Förhindra att MFEVTP körs vid uppstart och starta om datorn
 7. Byt namn på mfehidk.sys och starta om datorn
 8. Ta bort produkten och starta om datorn

Dessa åtta steg förklaras i följande avsnitt. Klicka på Hjälp i gränssnittet i VirusScan-konsolen om du vill visa beskrivningar av alternativen.

Inaktivera skydd mot buffertspill

Följ dessa steg för att inaktivera Skydd mot buffertspill
 1. I listan Aktiviteter i VirusScan-konsolen högerklickar du på Skydd vid buffertspill och klicka sedan på Egenskaper.
 2. I dialogrutan Egenskaper avmarkerar du Aktivera skydd mot buffertspill och klickar på OK.
 3. Åtgärdades systemproblemet genom att Skydd mot buffertspill inaktiverades:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av den här funktionen.

Inaktivera åtkomstskydd

Följ dessa steg för att inaktivera Åtkomstskydd.
 1. I listan Aktiviteter i VirusScan-konsolen dubbelklickar du på Åtkomstskydd för att öppna dialogrutan Egenskaper för åtkomstskydd.
 2. Gå till fliken Åtkomstskydd och avmarkera Aktivera åtkomstskydd och klicka sedan på OK.
 3. Åtgärdades systemproblemet genom att Åtkomstskydd inaktiverades:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av VirusScan Enterprise.

Inaktivera ScriptScan

Följ dessa steg för att inaktivera ScriptScan.
 1. I listan Aktiviteter i VirusScan-konsolen högerklickar du på Genomsökning vid läsning för att öppna dialogrutan Egenskaper för Åtkomstgenomsökning.
 2. Gå till fliken ScriptScan och avmarkera Aktivera sökning av skript och klicka sedan på OK.
 3. Åtgärdades systemproblemet genom att ScriptScan inaktiverades:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av VirusScan Enterprise.

Inaktivera Genomsökning vid läsning

Följ dessa steg för att inaktivera Genomsökning vid läsning.
 1. Inaktivera Åtkomstskydd. I listan Aktiviteter i VirusScan-konsolen högerklickar du på Åtkomstskydd och väljer Inaktivera.
 2. Ändra starttyp för appleten för McShield-tjänsterna till Inaktiverad på följande sätt:
  • Klicka på Start | Kontrollpanelen | Administrationsverktyg | Tjänster och öppna Tjänst-appleten.
  • I Tjänster (lokala) bläddrar du ned till McAfee McShield och högerklickar på namnet för att öppna dialogrutan Egenskaper för McAfee.
  • Gå till fliken Allmänt och i listan Starttyp klickar du på Inaktiverad. Klicka sedan på OK.
 3. I listan Aktiviteter i VirusScan-konsolen högerklickar du på Genomsökning vid läsning och därefter klickar du på Inaktivera i listan som visas. Ikonen för Genomsökning för läsning ska ändras och innehålla en cirkel med ett snedstreck för att markera att funktionen är inaktiverad.
 4. Åtgärdades systemproblemet genom att Genomsökning vid läsning inaktiverades:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av den här funktionen.

Inaktivera Genomsökning vid läsning och starta om datorn

Följ dessa steg för att inaktivera Genomsökning vid läsning och starta om datorn.
OBS: Följande process utgår från att du inte har aktiverat genomsökning vid läsning efter att funktionen inaktiverades i det föregående avsnittet.

 1. Stäng av datorn helt och starta om systemet.
 2. Åtgärdades systemproblemet genom att Genomsökning vid läsning inaktiverades och att datorn startades om:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av den här funktionen.

Förhindra att MFEVTP körs vid uppstart och starta om datorn

Följ dessa steg för att förhindra att MFEVTP (McAfee skyddstjänst för tillförlitlig validering) körs vid uppstart och starta om datorn:
VAR FÖRSIKTIG:
Det här avsnittet innehåller information om att öppna eller göra ändringar i registret.
 • Följande information är endast avsedd för systemadministratörer. Ändringar i registret kan inte ångras och kan orsaka att systemet kraschar om de görs felaktigt.
 • Innan du fortsätter rekommenderar McAfee att du tar en säkerhetskopia på registret och lär dig hur återställningsprocessen fungerar. Klicka på någon av nedanstående länkar om du vill veta mer: http://support.microsoft.com/kb/256986 .
 • Kör aldrig en .REG-fil som du inte har bekräftat är en
  äkta registerfil som kan importeras i registret.

 1. Skriv regedit på kommandoraden för att öppna Registereditorn.
 2. Gå till följande registernyckel: [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mfevtp]
 3. I det högra fönstret högerklickar du på Start. Klicka sedan på Ändra för att visa dialogrutan Redigera DWORD-värde.
 4. Ange 4 i Värde och klicka på OK.
 5. Åtgärdades systemproblemet genom att förhindra att MFEVTP körs vid uppstart och att datorn startades om:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av den här funktionen.

Byt namn på filen mfehidk.sys och starta om datorn

Följ dessa steg för att byta namn på filen mfehidk.sys och starta om datorn.
 1. Gå till mfehidk.sys i följande mapp (beroende på operativsystem):
  • För 32-bitars operativsystem – %windir%\System32\drivers
  • För 64-bitars operativsystem – %windir%\System64\drivers
 2. Ändra filnamnet från mfehidk.sys till exempelvis mfehidk.sys.saved.
 3. Starta om systemet för att avsluta och starta om VirusScan Enterprise utan att filen mfehidk.sys körs.
 4. Åtgärdades systemproblemet genom att byta namn på filen mfehidk.sys och starta om systemet:
  • Ja – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.
  • Nej – systemproblemet orsakades troligen inte av VirusScan Enterprise.

Ta bort produkten och starta om datorn

Följ dessa steg för att ta bort VirusScan Enterprise fullständigt och starta om systemet:
 1. Ta bort programfilerna för VirusScan Enterprise. Se McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Installationshandbok för detaljerade instruktioner.
 2. Starta om systemet för att avsluta och starta om operativsystemet när VirusScan Enterprise är borttaget.
 3. Åtgärdades systemproblemet genom att fullständigt ta bort programfilerna för VirusScan Enterprise och starta om systemet:
  • Ja – systemproblemet orsakades troligen av VirusScan Enterprise.
  • Nej – gå till McAfee ServicePortal för teknisk support på http://mysupport.mcafee.com och sök efter en lösning eller kontakta McAfee Teknisk support.

Inaktivera VirusScan Enterprise under felsökning