Förslag på support och felsökningsverktyg

Som global administratör för VirusScan Enterprise finns det verktyg som du bör installera och konfigurera eftersom de kan hjälpa dig vid felsökningar och utvärderingar av systemets säkerhet och prestanda. Om du kontaktar McAfee teknisk support kan du bli ombedd att köra vissa av dessa verktyg för att felsöka din konfiguration. Verktygen kan hämtas från webbplatserna som visas i tabellen.

McAfee-verktyg

I den här tabellen visas de verktyg för support och felsökning som du kan hämta från McAfee.

Verktyg Webbplats för hämtning
MERTool WebMER
ProcessCounts Tillhandahålls av McAfees support
SuperDAT Manager Tillhandahålls av McAfees support
McAfee Profiler Tillhandahålls av McAfees support

Andra verktyg

I den här tabellen visas körbara verktyg för support och felsökning och var du kan hämta dem.

Verktyg Körbar fil Webbplats för hämtning
Driver Verifier Verifier Microsoft.com
Performance Monitor PerfMon Microsoft.com
Pool Monitor PoolMon Microsoft.com
Process Monitor ProcMon Microsoft.com
Process Explorer ProcExp Microsoft.com
Process Dump ProcDump Microsoft.com
Windows Object Viewer WinObj Microsoft.com
TCP Viewer TCPView Mircosoft.com
Debug Output Viewer DebugView Microsoft.com
Windows Debugger WinDbg Microsoft.com
Kernel Rate Viewer KrView Microsoft.com
Windows Performance Analysis Tools Xperf Microsoft.com
VM Converter Varierar Vmware.com
WireShark wireshark Wireshark.org

Förslag på support och felsökningsverktyg