Använda kommandoraden med VirusScan Enterprise

Med hjälp av Kommandotolken kan du köra vissa grundläggande processer i VirusScan Enterprise. Du kan installera, konfigurera och uppdatera VirusScan Enterprise från kommandoraden. Installationsalternativen för kommandoraden beskrivs i VirusScan Enterprise Installationshandbok.

Exempel på sökning med kommandoraden

Skriv in följande kommando om du vill genomsöka alla filer, uppdatera loggfilerna med sökresultatet och automatiskt stänga dialogrutan för genomsökning på begäran när åtgärden är klar:

scan32 /all /log /autoexit

Exempel på uppdatering med kommandoraden

Skriv in följande kommando om du vill uppdatera DAT-filerna, genomsökningsmotorn och produkten i bakgrunden, eller inte visa dialogrutan för att uppdatera McAfee

mcupdate /update /quiet

Använda kommandoraden med VirusScan Enterprise