Komma åt fjärrdatorer som har VirusScan Enterprise installerat

Om du vill ansluta till och administrera fjärrsystem, och har installerat VirusScan Enterprise, kan du använda Öppna fjärrkonsol på VirusScan-konsolen.

Procedur

Klicka på Hjälp i gränssnittet om du vill visa beskrivningar av alternativen.

 1. I menyn Verktyg i VirusScan Enterprise 8.8-konsolen väljer du Öppna fjärrkonsol.
 2. Under Anslut till dator skriver du namnet på systemet som du vill administrera och väljer ett system i listan. Du kan även klicka på Bläddra och leta reda på systemet i nätverket.
  OBS: Om miljövariabler används när sökvägen till en fil eller mapp för en fjärraktivitet anges, måste du se till att miljövariabeln finns på fjärrdatorn. Det går inte att validera miljövariabler på fjärrdatorn i VirusScan Enterprise 8.8-konsolen.
 3. Klicka på OK för att försöka ansluta till måldatorn. Följande sker när du ansluter till fjärrdatorn:
  • Datornamnet visas i namnlisten.
  • Fjärrdatorns register läses i konsolen och aktiviteterna på fjärrdatorn visas.
  • Du kan lägga till, ta bort och konfigurera om aktiviteter för fjärrdatorn.

Komma åt fjärrdatorer som har VirusScan Enterprise installerat